Strona www w budowie

Szanowni Państwo, nasza firma zajmuje się bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną ppoż.
Proponujemy w szczególności:  • szkolenie wstępne i okresowe z zakresu bhp,

  • szkolenia specjalistyczne (ppoż., pierwsza pomoc),

  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,

  • sporządzanie oceny ryzyka zawodowego,

  • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

  • przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych,

  • opracowanie instrukcji bhp - stanowiskowych,

  • pomoc w przygotowaniu niezbędnych dok. na okoliczność kontroli PIP, PIS.


Kontakt
telefon: 667863009
email: biuro@dcdm.pl
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław